Element: Caseta (F-38)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-38

Coordenades GPS

30 T 727662 4463852

Orientació

E

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

39

Parcel·la

350

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Tipologia representativa.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a l'extrem de paret en terrenys cultivats.

Ubicació respecte a camí públic

Carretera a Sant Joan.

Elements exteriors associats

Parets i Rambla.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Semicircular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets verticals amb coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall i terra. Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses, de 0,80 m de llargària. Alçada: 1,00 m. Amplària: 0,40 m dalt i 0,60 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,50 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,65 m. Alçada murs per l'exterior: 1,35 m. Diàmetre interior de la planta: 1,70 m. Perímetre exterior caseta: 8,70 m.

Notes

(vegetació al voltant)

FOTOGRAFIES

Related Images: