Element: Caseta (F-37)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-37

Coordenades GPS

30 T 728195 4463876

Orientació

S

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

39

Parcel·la

146

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Ubicació i tipologia representativa.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys cultivats del Pla.

Ubicació respecte a camí públic

Carretera a Sant Joan.

Elements exteriors associats

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals amb coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall i terra. Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses, de 1,20 m de llargària. Atrompetada. Alçada: 1,30 m. Amplària: 0,50 m dalt i 0,80 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals, fets amb pedra molt irregular. Gruix dels murs: 0,60 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,20 m. Alçada murs per l'exterior: 1,70 m. Diàmetre interior de la planta: 2,50 m. Perímetre exterior caseta: 11,30 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: