Element: Caseta (F-36)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-36

Coordenades GPS

30 T 727580 4463555

Orientació

E

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

39

Parcel·la

9002

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Qualitat, bellesa i emplaçament.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a marge en terrenys cultivats, vora Rambla.

Ubicació respecte a camí públic

Carretera a Sant Joan de Penyagolosa.

Elements exteriors associats

Marges on s'adossa; Rambla al davant; caseta assolada i Mas de Pelegrí, a prop.

Elements interiors

Pedres de seient.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals i coberta pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de terra i lloses. Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses de 1,40 m de llargària, amb lloses volades 30 cm, a sobre. Alçada: 1,50 m. Amplària: 0,60 m dalt i 1,00 m a la base. Encarada a la Rambla.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals, rematats amb lloses planes i fets amb pedra irregular i lloses. Gruix dels murs: 0,70 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,50 m. Alçada murs per l'exterior: 1,90 m. Diàmetre interior de la planta: 3,00 m. Perímetre exterior caseta: 13,00 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: