Element: Caseta (B-67)

Fitxa de dades

Codi Identificació

B-67

Coordenades GPS

30T 729204 4466724

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Agost de 2017

Polígon

36

Parcel·la

396

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Cúpula i tipologia representativa.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a mur en terrenys erms, baix de Mas de Toni.

Ubicació respecte a camí públic

Pista del Mas de Toni.

Elements exteriors associats

Marges de bancals, casetes i el Mas de Toni, prop.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Irregular.

Forma planta interior

Ovalada.

Forma secció exterior

Parets verticals i coberta pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva apuntada, sense recobriment. Inici des de mur, a l’alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses de 1,00 m de llargària. Alçada: 1,20 m. Amplària: 0,40 m dalt i 0,65 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,75 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,30 m. Alçada murs per l'exterior: 1,30 m. Diàmetres interiors de la planta: 1,50 m i 2,30 m. Perímetre exterior caseta: 10,40 m.

Notes

(falta molt de recobriment de coberta)

FOTOGRAFIES

Related Images: