Política de Privacitat i Cookies

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i de confiança i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teua privacitat:

Mai sol·licitem informació personal llevat que realment siga necessària per a prestar-te els serveis que ens requerisques.

Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per a complir amb la llei o en cas que comptem amb la teua autorització expressa.

Mai utilitzarem les teues dades personals amb una finalitat diferent de l’expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visiten periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decidisquen emplenar el formulari de contacte on es recapten dades de caràcter personal.

El Centre d’Estudis de Penyagolosa (CEP) ha adequat aquesta web a les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teues dades personals

Identitat del Responsable: Centre d’Estudis de Penyagolosa

NIF/CIF: G12984142

Adreça: Carrer Major 13, 12135 Vistabella del Maestrat (Castelló) 

Correu electrònic: info@cepenyagolosa.org

Activitat: Presència web, contacte i difusió d’activitats (actuacions).

A l’efecte del que es preveu en el Reglament General de Protecció de Dades abans citat, les dades personals que ens envies a través del formulari de la web, rebrà el tractament de dades de “Usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establides en la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teua informació personal

En el tractament de les teues dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el teu consentiment per al tractament de les teues dades personals per a un o diversos fins específics que t’informarem prèviament amb absoluta transparència.

Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim. Els mínims possibles.

Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.

Principi d’integritat i confidencialitat: Les teues dades seran tractades de tal manera que es garantisca una seguretat adequada de les dades personals i es garantisca confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les teues dades?

Les dades personals que tractem en cepenyagolosa.org procedeixen de:

Formulari de contacte

Comentaris en blog

Quins són els teus drets quan ens facilites les teues dades?

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si en la web estem tractant dades personals que el concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat

Sol·licitar la seua rectificació o supressió

Sol·licitar la limitació del seu tractament

Oposar-se al tractament

Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. El CEP deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbisquen, que ens hages facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

El tractament estiga basat en el consentiment.

Les dades hagen sigut facilitats per la persona interessada.

El tractament s’efectue per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret al fet que les dades personals es transmeten directament de responsable a responsable quan siga tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les teues dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per a comentar un post o subscriure’s al newsletter, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable el CEP. Aqueixa informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teua adreça IP, nom, adreça de correu electrònic i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dona el seu consentiment perquè la seua informació siga recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per cepenyagolosa.org, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

Disposem de diferents sistemes de captura d’informació personal i tracte la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent fi per cada sistema de captura:

Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, per a respondre als requeriments dels usuaris de cepenyagolosa.org. Per exemple, podem utilitzar aqueixes dades per a respondre a la teua sol·licitud i donar resposta als comentaris o inquietuds que pugues tindre relatives a la informació inclosa en la web, el tractament de les teues dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos en la web, així com qualssevol altres consultes que pugues tindre. T’informe que les dades que ens facilites estaran situats en els servidors de Raiola Networks (proveïdor), situats dins de la UE.

Formulari de subscripció a continguts: En aquest cas, sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, per a gestionar la llista de subscripcions i enviar butlletins, facilitats per l’usuari en realitzar la subscripció. T’informe que les dades que ens facilites estaran situats en els servidors de Mailpoet a França, acollit a l’acord EU-US Privacy Shield, la informació del qual està disponible en https://www.privacyshield.gov/list, aprovat pel Comité Europeu de Protecció de Dades.

Formulari d’alta per a comentaris del blog: Per a comentar les publicacions del blog cepenyagolosa.org es requereix que l’usuari es done d’alta a través del formulari. En aquest cas, sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, URL web. Una vegada donat d’alta, l’usuari podrà realitzar tants comentaris com desitge i donar resposta sobre els anteriors. T’informe que les dades que ens facilites estaran situats en els servidors de Raiola Networks, situats dins de la UE.

Existeixen altres finalitats per les quals tractem les teues dades personals:

Per a garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajuden aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

Per a secundar i millorar els serveis que ofereix aquesta web.

També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detalle en la política de cookies.

Per a gestionar les xarxes socials. El CEP pot tindre presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es duga a terme de les persones que es facen seguidores en les xarxes socials de les pàgines oficials de cepenyagolosa.org, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanguen a la xarxa social que procedisca en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari del CEP. Tractarà les seues dades amb les finalitats d’administrar correctament la seua presència en la xarxa social, informant d’activitats del CEP així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per a enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que s’estableix en el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, el CEP amb domicili en Carrer Major 13, 12135 Vistabella del Maestrat (Castelló) serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

El CEP, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguen identificar a l’usuari, ni el farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. 

Legitimació per al tractament de les teues dades

La base legal per al tractament de les seues dades és: el consentiment.

Per a contactar o realitzar comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant temps conservarem les teues dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

Fins que se sol·licite la seua supressió per l’interessat

Període a partir de l’última confirmació d’interés: 2 anys.

A quins destinataris es comunicaran les teues dades?

Moltes eines que utilitzem per a gestionar les teues dades són contractades per tercers.

Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, cepenyagolosa.org, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seues corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, els Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text situats en el teu ordinador, per a ajudar a cepenyagolosa.org a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de cepenyagolosa.org (incloent la teua adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units.

Hosting: Raiola Networks, S.L., amb domicili a Espanya. Més informació en: https://raiolanetworks.es. Raiola Networks, S.L. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting al CEP.

Plataforma web: The WordPress Foundation, amb domicili en Estats Units. Més informació en: https://wordpress.org (The WordPress Foundation). The WordPress Foundation tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de plataforma web al CEP.

Email: Mailpoet, amb domicili a França. Més informació en: https://mailpoet.com/. Mailpoet tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d’email màrqueting al CEP.

Navegació

En navegar per cepenyagolosa.org es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitza el lloc, i altres dades que no poden ser utilitzats per a identificar a l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisis de tercers:

Google Analytics: utilitzem aquesta informació per a administrar el lloc i per a recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

cepenyagolosa.org es compromet en l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seua confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat d’aquest, així com a donar compliment a la seua obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teues dades viatgen de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

cepenyagolosa.org no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Respecte a la confidencialitat del processament, el CEP s’assegurarà que qualsevol persona que estiga autoritzada per a processar les dades del client (inclosos col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja siga un deure contractual o legal).

Quan es presente algun incident de seguretat, en adonar-se el CEP, haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conega o quan el Client el sol·licite raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, eres l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetes a cepenyagolosa.org exonerant al CEP de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantindre’ls degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part del CEP en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo al CEP en els termes establits en aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

El CEP es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el CEP anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seua posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, cepenyagolosa.org no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagen sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en el seu formulari web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, cepenyagolosa.org es compromet a no enviar comunicacions sense identificar-les degudament.

Document revisat el: 20.09.2023

Related Images: