Objectius

  1. Promoure l’estudi i la investigació sobre temes històrics, artístics, ecològics, etnològics, arqueològics, econòmics, folklòrics, etc. per augmentar el coneixement dels diversos aspectes culturals de la localitat i crear consciència de la seua personalitat entre els seus habitants.
  2. Mantenir un blog a internet amb publicacions sistemàtiques com a vehicle de comunicació dels resultats de les recerques portades a terme.
  3. Fomentar les activitats d’índole científica i cultural, tot estimulant el contacte entre els estudiosos, de manera que es coordinen els seus esforços i se n’intercanvien els resultats.
  4. Estimular la presència de la localitat en les institucions d’ensenyament, mitjançant seminaris, beques i premis d’investigació.
  5. Defensar el patrimoni natural, lingüístic, cultural, històric i artístic de les terres de Penyagolosa per a fomentar la seua catalogació, conservació i divulgació, i promoure la recerca i estudi en arxius municipals i parroquials.
  6. Sensibilitzar els poders públics i les entitats ciutadanes en general, respecte de les necessitats culturals, de recerca i, fins i tot, socioeconòmiques de la població.
  7. Potenciar la imatge del poble entre els seus habitants i contribuir al manteniment de la seua personalitat a partir de les coordenades culturals, socials i econòmiques que l’han configurada.
  8. Adoptar les mesures necessàries per col·laborar amb totes aquelles entitats que, bé per l’àmbit geogràfic de la seua activitat, bé pel contingut dels seus objectius, canalitzen el seus esforços envers el desenvolupament de Vistabella i les terres veïnes.
  9. Facilitar la interrelació entre tots els camps del saber, tant socials com científics.

Related Images: